APVA parama

Aplinkos projektų valdymo agentūra

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra administruoja Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos) ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.

Jeigu norite pasikeisti seną šildymo katilą, kūrenamą malkomis ar kitokiu kietu kuru, turite galimybę ženkliai sutaupyti.

APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra) suteikia kompensacijas keičiant taršų ir neefektyvų šildymo katilą į ekologiškai ir ekonomiškai veikiantį šilumos siurblį.

Jei keičiate iškastinį kurą naudojantį katilą, parama skiriama oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo šilumos siurbliams.

Jei keičiate biomasės kurą naudojantį katilą, parama skiriama oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo šilumos siurbliams.
Kas gali kreiptis dėl paramos?

Kreiptis dėl dalinės išlaidų kompensacijos gali fiziniai asmenys, namų -vieno, dviejų butų pastato arba buto daugiabutyje savininkai, išskyrus sodo namų savininkus. Būtina sąlyga – savininkas yra fizinis asmuo, o namo statyba turi būti baigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne anksčiau, kaip prieš 5 metus. Taip pat pastatas neturi būti prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos (pagal Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis.).

Keičiant biomasės kurą naudojantį katilą kompensacijos gali kreiptis fiziniai asmenys, namų, vieno, dviejų butų pastato arba buto daugiabutyje savininkai ir sodo namų savininkai.

Kaip gauti APVA paramą
šildymo katilo keitimui?

Pirmas žingsnis

Pirmiausia, reikia pateikti paraišką APVA dėl paramos keičiant seną šildymo katilą į naują įrenginį.

Antras žingsnis

Sulaukus teigiamo sprendimo, reikia įsirengti paraiškoje nurodytą naują šildymo įrangą ne vėliau, kaip per 9 mėnesių laikotarpį.

Trečias žingsnis

Ir paskutinis žingsnis – pateikti prašymą APVA kompensuoti išlaidas, pateikiant su dokumentų kopijomis, kurios pagrindžia informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę arba iškastinį kurą naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams.

Turite klausimų? Susisiekite!

Adresas:

Danės g. 6, Klaipėda

El. paštas:

tomas@siltai.lt

Teleofnas:

+370 688 86560

Sekite mus socialiniuose tinkluose: